Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Gumuła Urszula. Literatura polska na śląsku w XVII wieku - Piotr Wachenius, Jan Malina, Maciej Gutthater - Dobracki.

Okładki lekko przetarte na krawędziach i rogach. Na stronie 4 stare pieczątki pobiblioteczne.

Głombiowski Karol, Szwejkowska Helena. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami, przednia zagięta wzłuż. Na wewnętrznych stronach okładek, pierwszej i ostatniej kartce widoczne ślady kleju.

Hanczakowski, Kuziak, Zawadzki i inni. Historia literatury od antyku do współczesności.

Okładki lekko zarysowane, na przedniej niewielkie wgniecenie przy dolnej krawędzi.

Heistein Józef. Historia literatury włoskiej.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone przebarwione na grzbiecie, na tylnej napisana niebieskim długopisem sygnatura "1/5/01/5" i stara cena "12". Górny bok książki przybrudzony.

Hernas Czesław. Barok.

Obwoluta leciutko przybrudzona, ponaddzierana przy krawędziach (do 1 cm) i lekko "pofalowana".  Boki książki delikatnie przybrudzone.

Hernas Czesław. Literatura baroku.

Lekko przybrudzone boki książki.

 

Hierowski Zdzisław. Pisarze śląscy XIX i XX wieku.

Okładki dość mocno przybrudzone. Na przedniej i tylnej okładce wewnątrz podpisy poprzedniego właściciela. Książka lekko rozłamana pomiędzy ostatnią stroną a tylną okładką. Boki książki przybrudzone.

Jagiełło, Janicka - Szyszko, Steblecka. Język polski 1 - Antyk, średniowiecze - kształcenie kulturowo - literackie i językowe. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Na okładkach słabo widoczne zarysowania. Lekko przybrudzone boki książki u dołu napis długopisem. Pozaginane rogi okładek wraz z kilkoma pierwszymi kartkami. Grzbiet  góry i u dołu lekko uszkodzony.

Jerschina, Libera, Sawrymowicz. Historia literatury polskiej - okres romantyzmu dla kl. X.

Okładki poplamione, przetarte na krawędziach i rogach, płócienny grzbiet przybrudzony. Rogi okładek pozaginane, boki książki przybrudzone. Na kilku stronach zakreślenia i notatki wykonane niebieskim długopisem. Strona 251 - 252 naddarta przy dolnej krawędzi (3 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 256/257.

Jurewicz Oktawiusz. Historia literatury bizantyńskiej - zarys.

Leciutko przybrudzony i przebarwiony grzbiet książki.

Kapuścik Janusz, Podgórski Wojciech J. Tradycje żołnierskie literatury polskiej.

Okładki przybrudzone i przetarte, na przedniej numer "82 (091)" napisany mazakiem. Boki książki przybrudzone. Na wewnętrznych stronach okładek ślady kleju. Na stronach 2, 21 i 39 stare pieczątki pobiblioteczne, na stronie 2 dodatkowo numer "15364" napisany niebieskim cienkopisem, oraz pieczątka "unieważniono egzemplarz przeznaczony do obrotu rynkowego".

Karaś, Wierzbicka - Piotrowska. Wśród znaków kultury kl. 1 - kształcenie językowe - retoryka. Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla liceów i techników.

Na okładkach słabo widoczne zarysowania. Lekko pozaginane rogi okładek i przybrudzone boki książki. Na tylnej okładce w dolnej części naklejona stara cena.

Klima, Ruzicka, Zima. Czarna Afryka - literatura i język.

Twarde, płucienne okładki lekko pofalowane.