Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Izdebski Witold, Łęcki Krzysztof. Dogmaty i herezje.

Na tylnej okładce ślad po metce cenowej. Rogi okładek lekko pozaginane.

Jabłoński Witold. Mądrość państwa środka - z tekstów chińskich wybrał i przełożył Witold Jabłoński.

Jabłoński Witold - wybór i przekład.

Okładki lekko przybrudzone. Na stronie przedtytułowej numer "N 278" wykonany długopisem, przy dolnej krawędzi. 

Jan Paweł II, Gadamer, Skarga, Levinas, Ricoeur i inni. Zawierzyć człowiekowi - księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny.

Obwoluta przetarta przy krawędziach, naddarta w kilku miejscach (do 0,5 cm), brak kawałka tylnej okładki, przy dolnej krawędzi (7 cm). Obwoluta lekko przybrudzona.

Jaroszewski, Gawlikowski, Markowski, Siemianowski i inni. Studia Filozoficzne 9/1973.

Okładki przybrudzone i poprzecierane, na przedniej u góry pieczątka. Przybrudzone boki książki.

Jaroszewski, Janiec, Michalik, Opara. Słownik filozofii marksistowskiej.

Obwoluta lekko wytarta i przybrudzona, ponaddzierana na krawędziach w kilku miejscach. Okładki przebarwione. Górny bok książki przybrudzony. Wewnątrz książki oznaczenia i pieczątki pobiblioteczne.

Jasiński Bogusław. Myśli i Ludzie: Lukacs.

Obwoluta lekko wytarta i przybrudzona. Książka rozłamana na stronach 184/185.

Jedynak Stanisław. Destruam et aedificabo - studia z filozofii i myśli społecznej Zachodu.

Okładki delikatnie wytarte z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce naklejona stara cena książki. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Jedynak Stanisław. Etyka polska w latach 1863 - 1918.

Obwoluta przetarta przy krawędziach i delikatnie przybrudzona. Grzbiet przetarty, naddarty przy krawędziach (po 3 cm). 

Jelenkowski Marian M. Myśli i Ludzie: Owen.

Obwoluta przybrudzona i pozaginana w kilku miejscach. Okładki delikatnie przebarwione z pozaginanymi rogami. Boki książki również przybrudzone.

Kaczmarek Stefan. Historia filozofii nowożytnej - materiały pomocnicze do ćwiczeń.

Wydał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nakład 890 egzemplarzy!

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Górna krawędź grzbietu delikatnie naddarta (ok. 0,5 cm). 

Kaddafi Muammar. Zielona Książka.

Minimalnie miejscami przybrudzone okładki.

Kakuzo Okakura. Księga herbaty.

Obwoluta przetarta (głównie przy krawędziach).

Kania Waldemar. Myśli. Dedykacja autora

Rogi okładek minimalnie wytarte i z niewielkimi śladami po zagięciach. Na stronie tytułowej dopisana dedykacja autora.

Kant, Borowski, Marczuk, Żuk - Łapińska i inni. Studia Filozoficzne 6/1987.

Okładki przybrudzone i przetarte z pozaginanymi rogami. Lekko przetarty grzbiet.

Kant, Borowski, Marczuk, Żuk - Łapińska i inni. Studia Filozoficzne 6/1987.

Przybrudzone okładki. Przetarte rogi okładek i grzbiet książki.

Kapleau Philip. Trzy filary ZEN.

Lekko przetarte rogi i krawędzie okładek.