Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Mackiewicz Witold. Brzozowski.

Obwoluta przetarta, przybrudzona wraz z bokami, na tylnej stara naklejka pobiblioteczna. Wewnatrz kilka straych pieczątek i numerów pobibliotecznych.

Mackiewicz Witold. Filozofia współczesna w zarysie.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki książki leciutko przybrudzone. Na kilku stronach tekst podkreślony długopisem i pomarańczowym markerem.

Marković Mihailo. Formalizm w logice współczesnej.

Obwoluta przetarta na rogach, krawędziach i grzbiecie, u góry naddarcie (5 cm) podklejone od wewnątrz bezbarwną taśmą.

Markowski Mirosław. Studia Copernicana tom II: Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim.

Seria: Studia Copernicana II.

Brak obwoluty, okładki i boki książki przybrudzone. Wewnątrz zakreślenia wykonane ołówkiem i ślady po zalaniu (na kartkach przy bocznej krawędzi). Na stronie tytułowej pieczątka ex libris, na ostatniej notatki wykonane ołówkiem i długopisem.

Marks Karol. 18 Brumaire`a Ludwika Bonaparte.

Książka z serii Biblioteka Klasyków Marksizmu.
Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane, mocno przybrudzone (wraz z bokami). Grzbiet przetarty, naddarty przy krawędziach (po 4 cm). Brak strony przedtytułowej.

Mascall Eric Lionel. Otwartość bytu - teoria naturalna dzisiaj.

Obwoluta przetarta, przybrudzona i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm). Górne rogi kilku pierwszych kartek lekko przybrudzone i pozaginane.

Mejbaum Wacław, Żukrowska Aleksandra. Literat cywilizowanego świata - Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Rogi kartek do strony 50 przybrudzone.

Merton Thomas. Zen i ptaki żądzy.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte, pozaginane w wielu miejscach i naddarte przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm). Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek lekko pozaginane.

Michalski Krzysztof. Człowiek w nauce współczesnej - rozmowy w Castelgandolfo 1983.

Okładki lekko przebarwione z pozaginanymi rogami. Przybrudzone boki książki.

Michalski Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna.

Seria Plus Minus Nieskończoność.
Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach w rogach. Przy górnej krawędzi akrtek delikatne pofalowanie.

Mikke Jerzy. Wizerunki ludzi myślących (Aleksandrowicz, Balcerski, Lipiński, Moll, Wiess, Wyka i inni).

Wytarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 0,5 cm) obwoluta. Przybrudzone boki książki.

Montaigne Michel. Próby tom 1.

Przełożył i wstępem opatrzył: Tadeusz Żeleński (Boy).

Płócienne okładki i grzbiet przybrudzone, miejscami poplamione. Lekko zagięte dolne rogi u kilku ostatnich kartek. Przybrudzone boki ksiazki.

Montesquieu (de Secondat Charles - Louis). Myśli.

Okładki  i górny bok książki lekko przybrudzone. Rogi okładek delikatnie pozaginane. Książka rozłamana pomiędzy stronami 92/93.

Mudyń Krzysztof. W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych.

Okładki delikatnie przetarte na rogach, na tylnej biały kwadrat z kodem i starą ceną.

Mulford Prentice. Moc ducha. Przekład Mnieski, przedmowa Hadyna.

Okładki pozaginane, zarysowane, lekko przybrudzone. Dolne rogi kilku pierwszych kartek pozaginane. 

Nietzsche Friedrich. Aforyzmy.

0Obwoluta i boki książki przybrudzone. Niewielkie naddarcia przy krawędziach obwoluty (do 1 cm). Na drugiej stronie naklejone zdjęcie. Książka rozłamana pomiędzy stronami 60/61.

Nietzsche Friedrich. Ludzkie, arcyludzkie tom I.

Okładki przybrudzone z wytartymi rogami i krawędziami. Pionowe zagięcie przedniej okładki. Drobne naddarcie górnego końca grzbietu (do 1 cm). Boki książki przybrudzone. Rogi części kartek pozaginane. 

Nowicki Andrzej. Lampa trzydziestu spotkań czyli Bruno w trzydziestu dialogach.

Brak obwoluty. Lekko przybrudzone okładki, przednia oddzielona od grzbietu książki. Poplamiona pierwsza kartka, brak ostatniej.