Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Benedyktowicz, Robotycki, Stoczkowski i inni. Szkice i próby etnologiczne. Nakład 200 egzemplarzy!

NAKŁAD 200 egzemplarzy!

Materiały z sesji naukowych studentów Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego Skawica 1982 - 1983.

Wydało Koło Naukowe Etnografów UJ, Studenckie Zeszyty Etnograficzne z. 1.

Leciutko przybrudzone, przebarwione okładki. Książka wydana w formie skryptu.

Berg, Rasmussen, Thompson i inni. Acta scansenologica tom 4.

Książka wydana w języku: polskim, niemieckim i angielskim.

Brak obwoluty. Leciutko przybrudzone okładki.

Bystroń Jan Stanisław. Wstęp do ludoznawstwa polskiego.

Lwowska Biblioteka Slawistyczna tom 2.
Okładki lekko przybrudzone, przetarte, pozaginane w kilku miejscach oraz ponaddzierane przy krawędziach w wielu miejscach (do 1 cm). Brak fragmentu tylnej okładki przy dolnej krawędzi (długość 10 cm wyskość ubytku 1 cm). Boki książki lekko przybrudzone i nierówno obcięte introligatorsko. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym piórem.

Cicha Marta. Sztuka ludowa, folklor i gwara regionu sieradzkiego.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Boki książki leciutko przybrudzone.

Clifford James. Kłopoty z kulturą.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane. Boki książki przybrudzone. Na pierwszej stronie podpis poprzedniego właściciela książki. 

Cocchiara Giuseppe. Dzieje folklorystyki w Europie.

Obwoluta lekko przybrudzona i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach. Błąd w druku: brak stron od 665 do 688 (brak fragmentu indeksu i spisu treści).

Federowski Michał. Lud Białoruski tom VIII: Inedita.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 0,5 cm).

Ficowski Jerzy. Cyganie w Polsce - dzieje i obyczaje.

Górna krawędź obwoluty naddarta (ok. 1 cm).

Ficowski Jerzy. Cyganie w Polsce - dzieje i obyczaje.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone. Na stronie przedtytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Na stronie tytułowej dedykacja.

Frazer James George. Złota gałąź - studia z magii i religii.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach, na nich widoczne ślady po zagięciach. Na wewnątrzych stronach okładek, na kartkach oraz na bokach książki przebarwienia.

Freya D. O rzeczy najważniejszej.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Frutiger Adrian. Człowiek i jego znaki.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone.

Godziński Stanisław. W kręgu lamajskich legend i mitów.

Okładki przetarte przy krawędziach, na rogach i grzbiecie. Książka pęknięta pomiędzy pierwszą kartką a stroną tytułową oraz pomiędzy kartką ze spisem treści a ostatnią stroną. na stronie 112 niewielki mazak wykonany niebieskim długopisem.

Godziński Stanisław. W kręgu lamajskich legend i mitów.

Delikatnie wytarte rogi okładek, książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Górecka Ewa. Znaczenie honoru kobiety w opinii współczesnego społeczeństwa jordańskiego.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Delikatnie pozaginane rogi okładek. Wewnątrz ksiązki, przy górnej lekkie pofalowanie - ślad po zawilgoceniu.

Graves Robert, Patai Raphael. Mity hebrajskie.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Wewnątrz tylnej okładki przy górnej krawędzi stara cena wykonana niebieskim długopisem.