Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych
 

Lista produktów

Adamczyk, Chłodnicki, Czerniak i inni. Gazociąg pełen skarbów archeologicznych (Pipeline of Archaeological Treasures).

Książka w języku polskim i angielskim.
Stan dobry, jedynie na obwolucie słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania.

Biernacka - Lubańska Małgorzata. Śladami Rzymian po Hiszpanii - przewodnik archeologiczny.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Franke Herbert W. Mowa przeszłości.

Biblioteka Problemów tom 107.
Obwoluta przybrudzona, przetarta, głównie przy krawędziach, na tylnej stara pieczątka z ceną.

Gardawski A., Gąssowski J., Rajewski Z. Archeologia i pradzieje Polski.

Okładki lekko przybrudzone, mocno przetarte przy krawędziach i na grzbiecie. Na dolnym końcu grzbietu 1 cm naddarcie. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem. Kilka pierwszych i ostatnich kartek ze śladami po zalaniu (w dolnym rogu). Przybrudzone boki książki.

Gardawski Aleksander. Ziemia odsłania tajemnice.

Delikatnie przetarty grzbiet, przednia okładka zagięta wzdłuż grzbietu.

Gąssowski Jerzy. Kultura pradziejowa na ziemiach Polski - zarys.

Okładki przetarte na nich widoczne ślady po zagięciach.

Gąssowski Jerzy. Z archeologią za pan brat.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte z pozaginanymi rogami. Na kilku stronach niewielkie, brązowe przebarwienia.

Głosik Jerzy. Biskupin.

Seria: Barbakan.
Przednia okładka minimalnie przybrudzona, rogi okładek delikatnie pozaginane.

Głosik Jerzy. Zapiski biskupińskie.

Okładki przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach.

Heim Michael, Werner Nosko. Człowiek z lodowca - odkrycie stulecia czy fałszerstwo?

Przetarte i pozaginane okładki, przybrudzone boki książki.

Hensel, Nosek, Żurowski, Mikołajczyk... Archeologia Polona tom IV.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
Książka napisana w języku angielskim i francuskim.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej stara pieczątka z ceną. Boki książki przybrudzone.

Kahlke Hans - Dietrich. Wykopaliska z czterech kontynentów.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu ok. 1,5 cm.

Kmietowicz A., Kubiak W. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca - tom 1: monety arabskie.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Nakład 480 egzemplarzy!

Okładki przybrudzone, poprzecierane i pozaginane na krawędziach. Rogi okładek pozaginane. Ślad po zamoczeniu przy górnym i dolnym końcu grzbietu, na bocznej krawędzi tylnej okładki oraz w dolnej połowie kartek od strony 309. Dwie ostatnie kartki sklejone ze sobą (tablice). Niektóre kartki nierozcięte introligatorsko przy górnej krawędzi.

Konopka, Trynkowski i inni. Z otchłani wieków - rocznik XXXVIII nr 4/1972.

Górna krawędź przedniej okładki i kartek lekko pozaginana.

Lajoux Jean - Dominique. Wunder des Tassili n Ajjer (cuda Tassili n Ajjer).

Książka w języku niemieckim. Obwoluta delikatnie przetarta przy krawędziach, z tyłu lekko przybrudzona.