Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Polecamy szeroki wybór artykułów szkolno biurowych oraz pomocy edukacyjnych

Lista produktów

Archeologia Polona tom IV.

Książka napisana w języku angielskim.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami, na tylnej stara pieczątka z ceną. Boki książki przybrudzone.

Biernacka - Lubańska Małgorzata. Śladami Rzymian po Hiszpani - przewodnik archeologiczny.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach z lekko pozaginanymi rogami. Boki książki przybrudzone.

Biskup Marian. Ziemia chełmińska w przeszłości - wybór tekstów źródłowych.

Leciutko przetarte okładki z delikatnie pozaginanymi rogami, na tylnej stara pieczątka.

Chesley Baity Elizabeth. Ameryka przed Kolumbem.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i grzbiecie ok. 4 cm. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela oraz data "1962" wykonana długopisem.

Conczewa Mara. Sztuka Ziemi Trackiej.

Tylna obwoluta naddarta ok 2 cm. przy krawędzi górnej.

Franke Herbert W. Mowa przeszłości.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, głównie przy krawędzie, na tylnej stara pieczątka z ceną.

Gardawski Aleksander. Ziemia odsłania tajemnice.

Delikatnie przetarty grzbiet, przednia okładka zagięta wzdłuż grzbietu.

Gąssowski Jerzy. A archeologią za pan brat.

Delikatnie przybrudzone, przetarte okładki, głównie przy krawędziach.

Głosik Jerzy. W kręgu Światowita.

Delikatnie przetarte okładki przy krawędziach i na grzbiecie.

Hensel Witold. Archeologia żywa.

Okładki delikatnie przybrudzone.

Horn Siegfried H. Z archeologią przez kraje biblijne.

Brak obwoluty. Delikatnie przybrudzone okładki.

Iljin M. Segał H. Jak człowiek stał się olbrzymem.

Okładki przybrudzone, na tylnej kilka cyfr wykonanych czerwoną kredką. Grzbiet przetarty, u góry i dołu brak po 1 cm.

Janocha, Lachowicz, Ptaszyńska. Gród i zamek w Starym Drawsku.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponadzierana przy krawędziach, na rogach i grzbiecie ok. 1,5 cm. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, skreślenie oraz kilka cyfr wykonanych niebieskim długopisem.

Kahlke Hans - Dietrich. Wykopaliska z czterech kontynentów.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, ponaddzierana przy krawędziach, na rogach i końcach grzbietu ok. 1,5 cm.

Kmietowicz A., Kubiak W. Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia - tom 1: monety arabskie.

Wydał Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Nakład 480 egzemplarzy!

Okładki przybrudzone, poprzecierane i pozaginane na krawędziach. Rogi okładek pozaginane. Ślad po zamoczeniu przy górnym i dolnym końcu grzbietu, na bocznej krawędzi tylnej okładki oraz w dolnej połowie kartek od strony 309. Dwie ostatnie kartki sklejone ze sobą (tablice). Niektóre kartki nierozcięte introligatorsko przy górnej krawędzi.